Ny hypotes om Ansgars Birka utifrån
forskning under de senaste 30 åren

 

bar.jpg (2611 bytes)

Ansgars Birka enl. källorna*
och vad man kan förvänta sig
känneteckna "oppidum gothorum".

Storlek Minst lika stort som det danska Hedeby.
Geografiskt läge Vid en vik, som vätter mot norr i det Baltiska havet, dvs Östersjön, inte
inne i landet. Vid Svearikets nordöstra "kant".
Oppidum gothorum Stor stad i Götaland/stor götiskstad
Kyrka/domkyrka Nordens första kyrka med egen biskop, alltså domkyrka och bör därmed vara omnämnd i det s. k. Florensdokumentet från o. 1120.
Tysk bosättning Ansgar och efterföljande präster och biskopar var från Tyskland.
Ärkebiskop Unnis grav Ska finnas
Kungagrav(ar) Kan finnas.
Eskilstunakistor Bör finnas i stor mängd.
(=stenkistor)
Namnet Bör ha riktigt sammanhang med Birka, ej bara "likhet".
Centralt läge Vid den tidens stora vattenvägar
Lika avstånd till Baltikum och Jomsborg i Polen
Hantverkstäder Mycket hantverk
Närhet till Ubsola Ja
Närhet till Situna Ja

*Rimbert, Vita Ansgarii/Ansgars levnad (o. 876), 2:a uppl. på svenska 1930
Adam av Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum/Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar (o. 1075), på svenska 1984.

bar.jpg (2611 bytes)

Hypotesprövning - Björkö i Mälaren

Storlek 1 har - dvs hälften så stort som det danska Hedeby.
Geografiskt läge Inne i landet i Mälaren. Norr om Sveariket.
Hamnstad Mycket liten hamn i Mälaren.
Oppidum gothorum Nej
Tysk bosättning Inga spår av någon tysk bosättning.
Närhet till kungens borg/gård På Adelsö.
Ärkebiskop Unnis grav Nej
Eskilstunakistor (=stenkistor) Inga kända.
Namnet Björkö har möjligen en likhet med Birka. Knappast reellt sammanhang.
Centralt läge Nej
Avstånd Ba/Po Nej
Hantverkstäder Nej
Närhet till Ubsola Kanske (Ubsola kan vara Uppsala, men Uppsala i Uppland hette troligen Östra Aros)
Närhet till Situna Kanske (Situna är knappast Sigtuna)

Slutsats: Björkö i Mälaren stämmer inte alls med källorna och med detman kan förvänta sig om "oppidum gothorum".

bar.jpg (2611 bytes)

Hypotesprövning - Köpingsvik på Öland

Storlek 4 har dvs dubbelt så stort som det danska Hedeby.
Geografiskt läge Vid en vik, som vätter mot norr i det Baltiska havet.
Vid Svearikets nordöstra "kant".*
Hamnstad Nordens största vikingatidahamn.
Oppidum gothorum Ja
Tysk bosättning En större tysk bosättning om 2 har låg norr om Köpingsvik, det är
således ett svarta jodenområde som är lika stort som Hedeby!
Ärkebiskop Unnis grav Finns troligen, men ej undersökt.
Kungagrav(ar) Minst en känd med spira och ben av en isbjörn (kunglig gåva)!
Eskilstunakistor Nordens största samling av bitar till Eskilstunakistor!
(=stenkistor)
Namnet Birka kan vara en latinisering av Köping. Alt. var Vik en namn för
hamnar/handelsplatser, ev. är Köpingsvik en motsvarighet till det danska
Köpenhamn.
* Sveariket torde ha omfattat Öster- och Västergötland, Småland, Öland,
samt Dal, dvs. Nordals och Sundals härader i nuvarande Dalsland.
Centralt läge Ja
Avstånd Ba/Po Ja
Hantverkstäder Ja, mycket hantverk
Närhet till Ubsola Troligen - men ej undersökt
Närhet till Situna Troligen Sikavarp/Kapelludden - ej undersökt

Slutsats: Köpingsvik på Öland stämmer mycket bra med källorna och med det som man kan förvänta sig om "oppidum gothorum".

bar.jpg (2611 bytes)

Denna hemsida lades ut 2000-05-11

bar.jpg (2611 bytes)

Jag är har gått forskarutbildningen i historia i Göteborg,
detta är en tillämpning av det som jag har lärt mig.

Copyright © 2000-05-11 Kjell G. Åberg, Mellerud

E-post till Kjell Åberg