Hypotes om Sveariket o. år 100-1250 e. Kr

Det äldsta, kända Sveariket torde ha omfattats av (från öster till väster): Öland, Östergötland, Småland, Västergötland och Dal (dvs. Nordals och Sundals härader i nuvarande Dalsland. Detta område begränsas i öster av Östersjön och i väster av Göta älv och Rå-stocken, dvs. Kroppefjäll i Dalsland. Stocken torde ha varit det urgamla "folkhumornamnet" på Kroppefjäll, som ligger som en stor stock mellan tätorterna Brålanda och Mellerud.

Troligen följde nordgränsen de gamla landskapsgränserna med skogarna: Kolmården, Tylöskogen och Tiveden.

Anger fynden av guldhalskragarna vad Sveariket låg?

Kartan visar ungefär hur stort Sveariket kan ha varit innan man expanderade mot norr

Svearikets ungefärliga storlek före expansion mot norr

bar.jpg (2611 bytes)

Nu kan man placera in Ansgars Birka efter källornas beskrivning på Öland. 1970 upptäckte arkeloger ett s. k. svarta jorden område vid Köpingsvik. Området är dubbelt så stort som motsvarande vid Hedeby i Danmark och därmed c:a fyra gånger så stort som handelsplatsen på Björkö i Mälaren! Därmed är Köpingsvik Nordens största vikingatida stad och eftersom det litet norr om Köpingsvik låg en förstad, lika stor som Hedeby med tyska grophus, så kan man troligen utnämna detta område till världens största vikingatida stad!

Utgrävningarna vid Skedemosse sedan 1960-talet visar att man torde ha haft organiserat offer i stor skala här. Arkeologerna har bl. a. hittat 100 hästar och 38 människor som offrats här. I Danmark har man hittat flera offermossar, men Skedemosse är hittills den enda kända i Sverige. Offren har pågått under c:a 300 år och slutade i början av 300-talet e. Kr. Detta skulle kunna indikera att Sveariket övergick till kristendomen och att man därmed slutade med dessa offer.

bar.jpg (2611 bytes)

Ansgar kom till Köpingsvik o. 830 och här byggdes Nordens första kyrka, sedan man antagit kyrkokristendom, dvs katolicismen. De kristna frikyrkor som fanns här sedan slutet av 300-talet accepterade varken kyrkor eller präster, men en del av dem hade munkar och kloster. Det är troligt att de s. k. Trelleborgarna, som är byggda i hjulkorsform och flera av borgarna på Öland var kloster för dessa munkar.

I början av 1100-talet byggdes en ny domkyrka vid Köpingsvik, den byggdes samtidigt med domkyrkan i Lund där dåvarande ärkebiskopen över Norden fanns. Men domkyrkna i Köpingsvik blev något större än Lunds domkyrka, som fortfarande finns kvar.

1123 kommer katastrofen genom Kalmar ledung, då en vikingaflotta härjade i Kalmarsundstrakten och efter detta krig flyttades biskopen till Linköping och kungamakten flyttade sitt centrum till Husaby på Kinnekulle.

bar.jpg (2611 bytes)

Handelsplatsen på Björkö i Mälaren erövrades o. 970 och införlivades med Sveariket enl. arkeologiska fynd.

Uppland förlorade sin frihet genom Birger Jarls segrar i slagen vid Sparrsätra och Herrevadsholm 1247 och lades därigenom till Sveaväldet. De rika kvinnobåtgravarna vid bl. a. Valsgärde och Badelunda torde bevisa att det var här som Kvinnolandet fanns, dessutom visar fynden från de två utgrävda högarna vid Gamla Uppsala att det var regerande drottningar som höglades där, vilket är helt världsunikt!

bar.jpg (2611 bytes)

Copyright © Kjell G. Åberg, Mellerud,  2000-05-25