Vindbläs kyrka på Jylland är en av
Nordens äldsta stenkyrkor

Vindbläs kyrka, foto Kjell Åberg, juli 2000

Tidigare har man ansett att Lundby kyrka i Skåne, utanför Lund, är Nordens äldsta stenkyrka, men nyare forskning har visat att det finns en kyrka som kan vara o. 100 år äldre - Vindbläs kyrka. Stenkyrkor, som inte innehåller några trästockar dateras främst utifrån byggnadsstil, byggnadsmaterial och ev. stenreliefer/bilder.

På kyrkans södra sida finns en liten portal med stenreliefer, bl. a. lejon som har likadana tassar som lejonet på Jellingstenen. Dessutom finns en kedja som är inhuggen i s. k. Borrestil. Denna stil är från 900-talet och Jellingstenen brukar man datera till o. 965, då kung Harald lät bygga den första kyrkan i Jelling. Denna kyrka var en stavkyrka, men i Vindbläs byggde man ungefär samtidigt en liten stenkyrka, som senare är tillbyggd till den storlek som den har idag.

Lejon på Vindbläs kyrka, foto Kjell Åberg juli 2000

Stenkedja på Vindbläs kyrka, foto Kjell Åberg juli 2000

På kyrkans stenfot har man huggit in två ormar som möts med öppna käftar litet till höger nedanför sydportalen.

Ormar på Vindbläs kyrka, foto Kjell Åberg juli 2000

 

Flera stenkyrkor från 900-talet!

Örslev och Gyrstinge kyrkor på södra Själland är också från 900-talet. Dessutom har det funnits en 900-tals kyrka i sten på samma plats eller nära den plats där man 980-981 byggde Trelleborg på sydvästra Själland. I en av vallarna hittade arkeologerna stenar med ornament som härrör från en kyrka som revs innan man byggde Trelleborg.

Detta innebär att stavkyrkor och stenkyrkor byggdes samtidigt, men av olika kristna trosinriktningar! De flesta kända, av dessa äldre, stavkyrkor blev nedbrända.

Källa: Sören Nancke-Krogh, Stenbilleder i danske kirker, 1995.