Ägarelängd

Bengt Arvidsson, väpnare, häradshövding, d. o. 1400
h. Elin Torstensdotter

Abraham Brodersson (tjurhuvud), riksråd, d. 1410

Knut Arvidsson (sparre med sexuddig stjärna), häradshövding, d. 1458
h. Kristina Gunnarsdotter Gylta, änka o. 1450
(Knut Arvidsson är en av Selma Lagerlöfs förfäder!)

Arvid Knutsson, riksråd, (sparre med sexuddig stjärna), d. 1497
Anna Gustavsdotter
(byggde det första stenhuset om 1475)


Olof Arvidsson Stenbock, häradshövding,  d. före 1508
(stamfar för den yngre ätten Stenbock)
h. Karin Haraldsdotter Lake

Gustav Olofsson Stenbock, riksråd, riksmarsk, friherre (1568), 1502-1571
h. Brita Eriksdotter Leijonhufvud, d. 1572
(lät bygga till slottet o. 1550 åt söder)

Erik Gustavsson Stenbock, riksråd, friherre (1568), 1538-1602
h. Magdalena (Malin) Sture, 1539-1610
(gick i landsflykt 1597 och Torpa indrogs till Kronan)

Gustav Eriksson Stenbock, riksråd, 1575-1629
h. Beata Margareta Brahe, grevinna, 1583-1645
(ätten återfick Torpa 1602)

Gustav Otto Stenbock, riksråd, riksamiral, greve, 1614-1685
h. 1 Brita Horn av Åminne, friherrinna
h. 2 Kristina Katarina De la Gardie, grevinna

Erik Gustav Stenbock, generallöjtnant, överkammarherre, 1662-1720
h. 1 Johanna Eleonora De la Gardie, grevinna
h. 2 Ebba Maria Sparre, friherrinna

1765 övergick Torpa till
Karl Georg Sjöblad, friherre, amiral, landshövding, 1683-1754
h. Beata Elisabeth Stenbock, d. 1765


1787 övergick Torpa till
Erik Arvid Sparre av Söfdeborg, greve, amiral, 1707-1775
h. Charlotte Eleonora Sjöblad, d. 1787

Klas Erik Sparre, överste, 1746-1829
h. Mariana Eleonora Ehrencrona, friherrinna

Klas Gustav Sparre, major, 1779-1842
h. Augusta Wilhelmina Fleming, friherrinna

Erik Teodor Sparre, kammarherre, 1825-1908
h. Ida Fredrika Gadelli

Charlotte Fredrika Augusta Erika Sparre, 1864-1927

Fritz Adolf Zethelius, kammarherre, kapten
h. Ebba Marianne Charlotte Storckenfeldt, f. 1896
(Torpa är idag, år 2000, kvar i familjen Zethelii ägo)

Källor se litteratur på första sidan.

Home