Sven Myhl in memoriam


Foto: Kjell G. Åberg 10/8 2004

Sven Myhl föddes den 9 september 1920 i Stjärnsfors, nära Uddeholm, i Norra Råda församling och dog den 4 juni 2006. Han var son till kassören vid Uddeholms AB Ragnar Myhl och dennes hustru Gertrud och var deras enda barn.
Sven tog studenten 1939 i Karlstad och flyttade samma år till Göteborg. Där kom han att bo på flera platser och även ha fler arbeten, bland annat hos Bohus Slöjd, samt som fastighetsskötare. Han kunde planera sitt jobb ganska fritt, vilket gav honom tid över som han ofta tillbringade på Landsarkivet i Göteborg, som blev något av hans andra hem. Först utforskade han sin egen släkt och senare tog hans stora intresse: ”smeder i Värmland” över. Under cirka 50 år följde han den ena smeden efter den andre ”från vaggan till graven”.
Sven Myhls forskning resulterade i cirka 79 000 personer varav 77 500 smeder och deras familjer i Värmland och Dalsland. Genom Kjell Åbergs försorg kan Svens forskning komma andra forskare till del, genom den CD-skiva som Kjell har gett ut. Sven var medlem nr 13 i FFS, samt även hedersmedlem.
Sven hade en sambo, Hildur, som var 10 år äldre och dog 2004. Makarna hade inga barn. 

Läs mer om Svens "fina" antavla här

Länkar:
Värmlands Släktforskarförening
Värmlands Rötter
FFS - Föreningen för Smedsläktsforskning - och Smedsrötter