Runstenar och s. k. Eskilstunakistor (stenkistor)

 

Om du vill kan du själv byta färg både på bakgrund och text.
Delar av Eskilstunakistor, landets största samling finns i Köpingsvik på Öland. Foto Kjell Åberg, aug. 2000

Landets största samling av delar till s. k. Eskilstuna kistor (stenkistor) finns i Köpingsvik på Öland. I början av 1800-talet rev man den gamal domkyrtkan i sten från 1100-talet och då visade det sig att i dess murar fanns mängder av bitar till stenkistor, vår äldsta kristna stormansgravar! Men bara ett 70-tal blev "räddade" åt eftervärlden. En del av dessa stenar har kvar originalmålningen!

En av stenarna med bevarad originalmålning! Foto Kjell Åberg, aug. 2000

 

På Öland, i Runstens socken,  finns en runsten, där ordet
"kyrka" finns med för första gången i vår "litteratur".

Runsten med ordet

balline.gif (57015 bytes)

Sparlösastenen

balline.gif (57015 bytes)

Jellingstenen på Jylland

balline.gif (57015 bytes)

Namnet Oden finns inte på någon känd runsten eller runskrift. Namnet Tor finns på 4 kända stenar, en i Västergötland och fyra i Danmark.
Detta torde vara en av flera indikationer på att
Oden och Tor inte var några hedniska gudar!

balline.gif (57015 bytes)

boll.gif (1653 bytes)Glavendrupstenen på Fyn med Tors namn

balline.gif (57015 bytes)

Länkar

boll.gif (1653 bytes)Runverket

boll.gif (1653 bytes)Futharken

balline.gif (4813 bytes)